پروژه كارخانه كاشي و سراميك سعدي

موضوع پروژه: طرح گسترش
محل پروژه: تهران
بهره‌بردار : شركت كاشي و سراميك سعدي (وابسته به سازمان تامين اجتماعي)
کارفرما : شركت كاشي و سراميك سعدي
طراح : شركت كاشي و سراميك سعدي
دستگاه نظارت: شركت كاشي و سراميك سعدي
مبلغ اوليه پيمان: 3,934 ميليون ريال (فهرست 1381)
با 25% افزايش پيمان 4,918 ميليون ريال
تاریخ عقد پیمان: 81/05/20
تاريخ تحويل موقت: شهريور ماه 1382
مبلغ كاركرد و تعديل:
- با احتساب تورم (اعلام شده بانك مركزي): 41.329 ميليون ريال
- بدون احتساب تورم: 4,761 ميليون ريال


چاپ   ایمیل