خط مشی کیفیت

شركت ساختماني و تاسيساتي سايول در سال 1359 تاسيس و بیش از سه دهه در اجراي پروژه‌هايي مشتمل بر عمليات ابنيه و تاسيسات پروژه‌هاي بزرگ بيمارستاني، صنعتي، برج‌هاي اداري- تجاري و ساختمان‌هاي مسكوني، فعاليت داشته است.

 

 

اعتقاد عميق به كار مهندسي با رعايت مشخصات فني و استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در برنامه‌ريزي، كنترل و عمليات اجرايي سرلوحه كار شركت سايول قرار گرفته است و به منظور دستيابي به اين اصول، سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO9001:2008 را در كليه سطوح به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود و اثر بخشي آن متعهد مي‌داند.

در اين راستا به منظور تحقق آرمان فوق رعايت اصول ذيل را الزامي مي‌داند:

 

- جلب اعتماد و افزايش سطح رضايت كارفرمايان با اجراي پروژه‌ها در چارچوب برنامه زمانبندي و سطح كيفي مورد انتظار.

- افزايش سطح مهارت نيروهاي انساني از طريق آموزش‌هاي مستمر مورد نياز.

- تامين ماشين‌آلات و تجهيزات كارآمد مناسب با نياز پروژه‌ها و راهبري هوشمندانه آنها با اعمال روشهاي مدرن سرويس و نگهداري.

- تامين و به‌ كارگيري مواد و مصالح مرغوب متناسب با نيازهاي پروژه و سطح كيفي مورد انتظار كارفرمايان.

- رعايت اصول ايمني و بهداشت در پروژه‌ها جهت تامين سلامتي نيروهاي انساني در محيط‌هاي كاري و حفاظت از محيط زيست.

- بهبود و ارتقاء مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت با توجه به بازنگري‌هاي لازمه، اندازه‌گيري و پايش اهداف كيفي و فرايندها.

- ترويج فرهنگ مشاركت همگاني كيفيت به منظور افزايش بهره‌وري فعاليتها  و بهينه‌سازي هزينه‌ها.

- شناسايي و ايجاد فرايندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت سازمان.

 

فرايندها و اهداف كيفي مورد نياز براي سيستم مديريت كيفيت در سطح سازمان تعريف، ايجاد و نگهداري مي‌شوند كه عملكرد آن به طور منظم توسط نماينده مديريت به منظور بهبود مستمر اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت به مديريت گزارش مي‌گردد.

 از كليه همكاران انتظار مي‌رود مفاد اين خط مشي را پذيرفته و خود را متعهد به اجراي آن نموده و نمايندة مديريت را در پايش و گزارش‌دهي آن همراهي نمايند.

كارايي و اثر بخشي خط‌ مشي و سيستم مديريت كيفيت در فواصل زماني معين از طريق جلسات بازنگري مديريت پايش خواهد گرديد.

 

 


چاپ   ایمیل